SEKRETARIAT SZKOŁY

Od dnia 01 lipca 2019r.

sekretariat szkoły

czynny w godz.

8.00 – 14.30.