Wyjazd na WiSci Camp do Tallina

Martyna Łątka z kl. II e zakwalifikowała się do wyjazdu na WiSci Camp do Tallina w dniach 14-27 lipca organizowanego przez fundację GirlUp i Ambasadę Amerykańską.

Znalazła się wśród  20 uczennic z całej Polski.  Ponadto w tym obozie będą uczestniczyć  dziewczęta z Litwy, Łotwy, USA, Gruzji. Warsztaty będą dotyczyć zagadnień z zakresu informatyki, nowych technologii, inżynierii, a zajęcia będą odbywać się z mentorami – przedstawicielami firm takich jak: Google, NASA, Intel.