Spotkanie z astronomem

29 marca odwiedził Naszą Szkołę polski astronom, profesor nauk fizycznych, specjalista w dziedzinie mechaniki nieba Edwin Ludwik Wnuk. Naukowo pracuje jako profesor zwyczajny w obserwatorium Astronomicznym w Poznaniu, którego dyrektorem był do 31 sierpnia 2016r.

Jest członkiem Międzynarodowej unii Astronomicznej, Komitetu Astronomii w III wydziale PAN oraz Komitetu Badań kosmicznych i Satelitarnych Prezydium PAN. W latach 2007-2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1B, 1D, 2B, 2C i 2D.

Wykład Profesora poszerzył naszą wiedzę o sztucznych satelitach i ich znaczeniu w różnych dziedzinach gospodarki, nauki, obronności i w codziennym życiu każdego z nas. Ponadto  zwrócił naszą uwagę na narastający problem śmieci kosmicznych i zagrożeniach jakie powodują dla prawidłowego działania operacyjnych satelitów.  Mówił o  przeciwdziałaniu dalszemu zanieczyszczaniu przestrzeni wokółziemskiej i bardzo dużym znaczeniu polskiej nauki w tym zakresie. Prace w tej nowej, prężnie rozwijającej się dziedzinie podejmuje tworzące się obecnie Europejskiego Konsorcjum wykrywania i śledzenia sztucznych satelitów i śmieci kosmicznych. Powstaje program Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie Space Safety, którego celem jest ochrona Ziemi i jej otoczenia przed zagrożeniami kosmicznymi różnego typu, w tym oprócz śmieci kosmicznych, ciał naturalnych takich jak planetoidy czy meteoroidy a także wpływu Słońca w zakresie tzw. pogody kosmicznej.

Wykład ten daje nam dużo do myślenia, jak wyglądałaby nasza cywilizacja bez satelitów, jakie płyną z tego korzyści i zagrożenia. Teraz już inaczej będziemy patrzeć na niebo nad nami.