Koncert charytatywny na rzecz budowy pomnika patrona szkoły

W dniu 18 maja Towarzystwo Budowy Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego zorganizowało we współpracy ze szkołą wielki koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony będzie na budowę pomnika patrona Liceum, w 100-letnią rocznicę nadania szkole imienia wielkiego marszałka Sejmu Czteroletniego. Autorem inicjatywy jest Jan Koskowski, absolwent z 1963 roku który, jako pierwszy, dostrzegł zbliżającą się setną rocznicę nadania szkole imienia marszałka.

Pomysłem tym zainteresował swoich rówieśników na dorocznym spotkaniu koleżeńskim, które miało miejsce 23 czerwca 2017 roku w Płocku. W ten sposób powołano Towarzystwo Budowy Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego. Na czele Komitetu Honorowego stanęli m.in.: jako przewodniczący Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, a ponadto weszli do niego m. in.: ks. bp. Piotr Libera Biskup Płocki, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, posłanka na Sejm R.P. Elżbieta Gapińska, prezes TNP Zbigniew Kruszewski. Atrakcji było co nie miara, pojawił się nawet sam Stanisław Małachowski, w którego postać wcielił się absolwent roku 1963 – Tadeusz Bystram. Całość uświetnił wspaniały koncert. Obok Małachowiaków (soliści – uczniowie i tegoroczni maturzyści, chór Minstrel i Kameralny Zespół Wokalny POKiS) wystąpiła Tatiana Waśko mezzosopran, dyplomantka wokalistyki estradowej Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sierpcu, tegoroczna maturzystka tamtejszego LO im. mjr. Henryka Sucharskiego. Towarzyszył jej będzie pianista, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, dr Rafał Gzella.

Autorem projektu pomnika naszego patrona, który ma stanąć przy ul. Teatralnej, jest artysta rzeźbiarz, pan Robert Sobociński (absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, autor m.in. poznańskich pomników Starego Marycha, Ofiar Katynia i Sybiru oraz Zygi Latarnika. Na liście dzieł artysty znajdują się m.in. pomniki Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie, Stanisława Wokulskiego na dworcu kolejowym w Skierniewicach, ławeczka Henryka Sienkiewicza w Łukowie, czy pomnik Polskich Sił Zbrojnych w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Pan Robert Sobociński jest również odlewnikiem, współpracował przy wykonaniu m.in. pomników św. Jana Pawła II w Poznaniu i Łodzi, czy ławeczki Tuwima przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi).

Projekt wsparła również prof. Anna Maria Stogowska, ofiarowując egzemplarze swojej książki Edukatorzy, wychowankowie szkoły płockiej zwanej „Małachowianką”, która przybliża postaci naszych wybitnych absolwentów. Była to również wspaniała okazja do otrzymania dedykacji autorki.

Na koniec odbyła się aukcja 11 przedmiotów, które można było zobaczyć w gablocie. Przebieg licytacji notował skarbnik Towarzystwa, pani Maria Kaczmarczyk, a nad poprawnością przebiegu czuwał członek komisji rewizyjnej pan Andrzej Turowski. Licytowane eksponaty prezentował pan Wojciech Krzywiński – absolwent roku 63.

Na koniec wszystkim podziękował serdecznie prezesa Towarzystwa pan prof. Lech Chyczewski i odśpiewano hymn szkoły Plurimos.