Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Śpiewająco

Do czwartej edycji Konkursu Piosenki Obcojęzycznej Śpiewająco po raz pierwszy zaprosiliśmy oprócz gimnazjalistów uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Dzień 5 kwietnia, w którym odbył się konkurs, obfitował w wydarzenia i wrażenia, ale wysoki poziom artystyczny uczestników konkursu na długo pozostanie w pamięci publiczności i komisji oceniającej.

Jury w składzie: przewodniczący – Pan Piotr Sosnowski, Pan Jerzy Gawliński, Pani Karolina Jeznach, Pani Maria Sieczkowska, Pani Eliza Wójtewicz-Brzozowska, Pan Sławomir Gałczyński przyznało pierwsze miejsce Oliwii Borkowskiej z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie. Drugie miejsce otrzymał duet Sylwia Dmochowska i Kinga Białobrzeska ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku. Trzy równorzędne trzecie miejsca jury przyznało: Aleksandrze Cicholc z Zespołu Szkół nr 5 w Płocku, Magdalena Cichosz ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Płocku oraz Sara Bisping-Janiak przy akompaniamencie Kingi Michalak z Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku i gościnnie Piotra Magierskiego z Małachowianki. Jury wyróżniło: Julię Szpakowską z Zespołu Szkół nr 5 w Płocku, Klaudię Fangrat ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku, Zuzannę Kotowicz z Hufca ZHP „Mazowsze” Płock 58. Gąbińskiej Drużyna Harcerskiej „Gradiam” oraz zespół w składzie:

Julia Seklecka, Amelia Mesjasz i Wit Skoczylas ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku. Gratulujemy!

Nagrodę główną – mikrofon – ufundował patron medialny konkursu radio RPL FM, a pozostałe nagrody ufundowali: wydawnictwo Oxford University Press oraz Rada Rodziców LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku. Serdecznie dziękujemy!

Nasz konkurs nie odbyłby się bez naszych nieocenionych prowadzących Klaudii Popielskiej (2F) i Łukasza Owczarka (2C), którzy wspierali i dopingowali uczestników, oraz Miłosza Lau (1C) i Jakuba Wysockiego (1D), którzy dbali o nagłośnienie. Specjalne podziękowania kierujemy również do laureatów Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej Głos.eM, którzy swoimi występami uświetnili całą imprezę.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom, gratulujemy wysokiego poziomu i zapraszamy za rok.