Małachowiacy przywitali Wiosnę!!!

„Wiosna, cieplejszy wieje wiatr
Wiosna, znów nam ubyło lat..”

z piosenką na ustach grupa 58 Małachowiaków wraz z opiekunami SKKT PTTK – Violettą Kilarską i Magdaleną Janiszewską, pokonała 14 kilometrową trasę czerwonego szlaku turystycznego im. Bolesława Krzywoustego.

XXXVI rajd pieszy „Powitanie Wiosny” prowadził z Brwilna od drewnianego kościółka p.w. św. Andrzeja Apostoła, zbudowanego w 1740 r. należącego do najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w okolicach Płocka do mogiły w lesie brwileńskim ( miejsca egzekucji ponad 300 Polaków) i siedziby Leśnictwa Brwilno – gdzie można było znaleźć pierwsze oznaki budzącej się do życia przyrody. Zakończenie rajdu odbyło się na boisku III LO im. M. Dąbrowskiej, gdzie uczestników witali gospodarze gorącą grochówką.