ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY Pi w Małachowiance

„Daj, o pani, o boska Mnemozyno,
pi liczbę, którą też zowią ponętnie ludolfiną,
pamięci przekazać tak, by
jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć, gdy
się problemu nie da inaczej rozwiązać".
 (Witold Rybczyński Inwokacja do Mnemozyny)

 

Wzorem lat ubiegłych świętowaliśmy 14. 03 Dzień Liczby Pi. Z tego powodu było atrakcji co niemiara. W trakcie trzech pierwszych godzin lekcyjnych wyznaczeni uczniowie przeprowadzili 3,14 – minutowe wykłady nt. LICZBY Pi.

W trakcie długiej przerwy w sali gimnastycznej odbyły się: turniej matematyczny, w którym udział wzięły trzyosobowe reprezentacje klas pierwszych; konkurs na najlepsze przebranie – sobowtór Pitagorasa oraz konkurs na najlepszy Pi – plakat. Na zakończenie komisja pod przewodnictwem Pani Dyrektor dokonała wyboru najsmaczniejszego Pi- ciasta przygotowanego przez uczniów – zwyciężyła klasa I e W ciągu całego dnia na korytarzach znajdowały się, jak w ubiegłych latach stanowiska, przy których uczniowie mogli indywidualnie sprawdzić swoją „wiedzę” nt. liczby Pi i nie tylko. Na zakończenie tego matematycznego festiwalu na przerwie o 13:30 zrobiliśmy na pamiątkę wspólne Pi na wirydarzu.

Całość zaplanowali i przygotowali dla nas nasi wspaniali matematycy na czele z paniami A. Obczyńską i M. Nycz.

Do zobaczenia za rok!