Rajd ZIMA, rajd Ciżemka oraz rajd Pieczonego Ziemniaka

Aktywny wypoczynek po całym tygodniu nauki i pracy wybrała grupa 23 Małachowiaków, która wraz z opiekunem Szkolnego Koła PTTK, uczestniczyła w sobotę 23 lutego, w rajdzie „Zima” – Szlakami Powstania Styczniowego. Przewodnicy prowadzili uczestników rajdu szlakiem Zygmunta Padlewskiego. Zakończenie imprezy turystycznej miało miejsce w Zespole Szkół Technicznych.


W klasyfikacji  ogólnej Małachowiacy zajęli I. miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Gratulacje!!!

Kolejny rajd „Wiosna” już za miesiąc – zapraszamy do wspólnego poznawania szlaków turystycznych okolic Płocka.

 

XL Rajd Małachowianki „Ciżemka” odbył się 27.10.2018 roku
Jubileusz świętowało 265 osób wraz z opiekunami, którzy w sobotę rano przybyli na plac przed ratuszem aby rozpocząć maraton zadań przygotowanych przez uczniów klasy 2c. Każda zgłoszona drużyna meldowała się na punktach kontrolnych i wykonywała zadania o zróżnicowanej tematyce turystycznej, historycznej, geograficznej czy sprawnościowej.
Z okazji Święta Niepodległości jednym z zadań było zaśpiewanie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wybranej pieśni patriotycznej. Podsumowanie zdobytych punktów i konsumpcja ciepłych pączków nastąpiła w starym gmachu Szkoły.
Z okazji jubileuszu, na zakończenie rajdu oraz rozdanie pucharów i dyplomów, przybył pomysłodawca oraz wieloletni opiekun szkolnego koła PTTK Małachowianka, pan Tadeusz Zombirt.

 

XL Rajd Pieczonego Ziemniaka w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości odbył się w sobotę 21 października 2018 r.
Członkowie SKKT PTTK „Małachowianka” oraz miłośnicy pieszych wędrówek pokonali 10 kilometrowy odcinek niebieskiego Szlaku Nadwiślańskiego im. Wł. Broniewskiego. Trasa rajdu prowadziła od Podolszyc przez Borowiczki Pieńki wzdłuż wału przeciwpowodziowego, z którego można było podziwiać ciekawą panoramę Wisły oraz jej dużej wyspy Kępy Ośnickiej.
Przejście wałem przeciwpowodziowym pozwoliło także zaobserwować ciekawe zjawisko hydrologiczne – zlewanie wody strugi Rosicy i rzeczki Słupianki do Wisły. Obydwa cieki wodne w niskim stanie wody płynęły leniwie, ale bywają one bardzo groźne dla mieszkańców i terenów położonych w ich zlewni podczas powodzi.
Rajd zakończył się konsumpcją pysznego pieczonego ziemniaka na terenie przystani „FLIS” w Liszynie.
Opiekun SKKT PTTK
Violetta Kilarska

 

WOJEWÓDZKI ZLOT MŁODZIEŻY ŻYTKOWICE  2018

W 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości członkowie i sympatycy SKKT-PTTK „Małachowianka” uczestniczyli w imprezach organizowanych przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, oddział miejski PTTK Płock oraz współorganizowali imprezy dla społeczności regionu płockiego.
20 września 2018 delegacja 10 uczniów klasy 2c i 1c wraz z opiekunem Violettą Kilarską uczestniczyła w Wojewódzkim Zlocie Młodzieży „Żytkowice 2018”. Turystyczna impreza rozpoczęła się pod pomnikiem Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach gm. Garbatka-Letnisko. Dzięki Kozienickiemu Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych oraz 22. Pułkowi Ułanów Podkarpackich w Garbatce- Letnisku, młodzi turyści poznali bogatą historię regionu Puszczy Kozienickiej, zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem. Następnie szlakiem turystycznym wyruszyli w kierunku Rezerwatu Przyrody „Źródła Królewskie”, gdzie na zakończenie imprezy miał się odbyć test turystycznej wiedzy i poczęstunek. Dziesięciokilometrowy szlak pokonali turyści w pięknych okolicznościach przyrody oraz w promieniach jesiennego słońca.