21 LUTEGO – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Został ustanowiony w 1999 roku przez UNESCO, aby podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące, które stanowią 43% wszystkich aktualnie używanych języków.

  Dlatego też, aby język ojczysty nie stał się językiem obcym, aby tak jak marzył Juliusz Słowacki:

  ,,Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miękki,
A czasem piękny jak aniołów mowa…”,

należy dbać o piękno i poprawność języka. Temu miały służyć szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Polonistki wspierane przez uczniów zaproponowały społeczności szkolnej różne atrakcje:

  • turniej ,,Jeden z dziesięciu”;
  • wiersze z odzysku;
  • kolaże dadaistyczno – futurystyczne;
  • łamańce językowe;
  • pisanie lepiejów;
  • grę planszową : ,,Co wiesz o języku polskim?”

Zapraszamy do wspólnej zabawy za rok!