Lekcja geografii w terenie.

W ostatnim dniu zajęć lekcyjnych kończących I. semestr nauki, uczniowie klasy 2c uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z geografii. Tematem lekcji było podsumowanie wiedzy na temat hydrologii zlewni Brzeźnicy i Wisły na odcinku Płocka.

Uczniowie podziwiali leniwie płynące wianki śryżowe oraz liczne zatory lodowe na starorzeczu Sobótki. Określone zostały cechy morfologiczne doliny Wisły w Kotlinie Płockiej z uwzględnieniem teras rzecznych i osadów polodowcowych oraz procesów egzogenicznych, które współcześnie je modelują. Dzięki obecności świeżej pokrywy śnieżnej, uczniowie mogli zaobserwować jak grawitacyjne procesy stokowe biorą udział w tworzeniu osuwisk a w jaki sposób działalność człowieka przeciwdziała tym zjawiskom. Lekcja w terenie z pewnością pozostanie w pamięci pasjonatom geografii.