Lekcja geografii w Muzeum Mazowieckim.

Uczniowie klasy 3C uczestniczyli w piątek 18 stycznia 2019 r. w ciekawej lekcji prowadzonej przez p. Małgorzatę Kwiatkowską, muzealnika Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Temat: „Rozwój przestrzenno-demograficzny i gospodarczy Płocka od X do XX wieku” oraz „Dawny i nowy Płock na pocztówkach”.

Lekcja odbyła się w celu poszerzenia wiedzy z zakresu geografii społeczno – ekonomicznej Polski, dział osadnictwo Polski. Oprócz ciekawej prelekcji uczniowie zwiedzali wystawę stałą X wieków Płocka oraz rozpoznawali na makiecie obiekty pokazywane na starych pocztówkach. Wiele budynków zmieniło swój współczesny obraz i funkcjonalność, wiele nie zostało rozpoznanych. Uczniowie mogli także zobaczyć jak zmieniała się Nasza Szkoła zatrzymana w obiektywach zdjęć wykorzystanych do promocji Płocka na dawnych pocztówkach.