„Złota” Małachowianka

W dniu wczorajszym (10 stycznia) w kampusie Grupy Uczelni Vistula w Warszawie ogłoszony został 21. Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019 PERSPEKTYWY. Były dyplomy, gratulacje, pamiątkowe zdjęcia. Małachowianka zdobyła złoty znak jakości i zajęła 106 miejsce, poprawiając lokaty wcześniejsze (w 2017 miejsce 110, a w 2018 – 123). Na Mazowszu jesteśmy 32 szkołą wg tego rankingu.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom!