Projekt „LICEALNY AKCELERATOR EDUKACJI” i ponad 480 tys. na zajęcia i sprzęt dla Małachowianki.

Z dumą informujemy, że nasze Liceum napisało we współpracy z Zespołem Pozyskiwania Funduszy i Realizacji Projektów Społeczno – Edukacyjnych Urzędu Miasta Płocka ciekawy projekt i otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 483 716,25 zł na zadanie pod nazwą: „LICEALNY AKCELERATOR EDUKACJI”, z czego za kwotę ogółem 190 541,00 zł zakupimy nowoczesny sprzęt komputerowy, klocki do robotyki i narzędzia cyfrowe oraz pomoce do nauczania biologii metodą eksperymentu.


Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku poprzez realizację dodatkowych form wspierających rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u min. 150 uczniów klas I-III i doskonalenie zawodowe min. 15 nauczycieli w okresie 19 miesięcy tj. od 01.01.2019 r. do 31.08.2020 r.
Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W ramach projektu pragniemy zaoferować naszym uczniom dodatkowe zajęcia rozwijające z matematyki, robotyki, biologii nauczanej metodą eksperymentu oraz j. obcych. Zasadą jest, iż każdy uczeń musi uczestniczyć w 2 rodzajach wybranych zajęć.
Urząd Miasta płocka podpisał już umowę na jego realizację i rozpoczynamy rekrutację – warto pytać swoich wychowawców i nauczycieli matematyki, biologii, języka ang. i niem. oraz informatyki.