Niezwykły dar Piotra Flatau dla Liceum

W sobotę 24 listopada za sprawą Okręgowej Izby Lekarskiej odwiedził nas prof. dr hab. Piotr Flatau – wnuk wielkiego płocczanina i Małachowiaka Edwarda Flatau. Edward Flatau był lekarzem neurologiem i psychiatrą.

Uważany jest za twórcę nowoczesnej neurologii polskiej, był i pozostaje autorytetem w dziedzinie fizjologii i patologii opon mózgowo-rdzeniowych, należał do pionierów neurologii światowej. Małachowiankę ukończył w 1886 roku i stąd wyruszył na studia do Moskwy.
Okręgowa Izba Lekarska zorganizowała w sobotę konferencję naukową na temat wiedzy neurologicznej, której część I poświęcona była płockim tropom Edwarda Flatau i przypomnieniu losów jego rodziny. Pretekstem do tego wydarzenia była 150 rocznica urodzin Edwarda Flatau. Podczas konferencji prof. dr hab. Piotr Flatau przekazał na ręce Dyrektor Liceum – Katarzyny Góralskiej oryginał Księgi Jubileuszowej Edwarda Flatau z jego autografem. Ten niezwykły dar będzie dostępny dla zwiedzających w muzeum szkolnym, aby przypominać o wybitnym neurologu, płocczaninie i Małachowiaku.