Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

W dniu 20 listopada (wtorek) w siedzibie Opactwa pobenedyktyńskiego w Płocku odbyło się wręczenie dyplomów stypendystom Premiera. Uroczystość organizowała Delegatura w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Wśród ponad 40 stypendystów była również nasza uczennica z klasy III e Elżbieta Kaczorowska, która już po raz drugi została stypendystką, uzyskując najwyższe średnie roczne w szkole. W ubiegłym roku szkolnym została również finalistką Olimpiady J. Łacińskiego. Serdecznie gratulujemy!

Dyplom wraz z gratulacjami dla rodzica i Rady Pedagogicznej wręczyła Wicekurator Oświaty – Pani D. Skrzypek.

zdjęcia udostępnił Tomasz Niesłuchowski