Mamy nową bibliotekę z czytelnią!

19 listopada nastąpił odbiór techniczny, a 20 listopada uroczyste oddanie do użytku tak wyczekiwanej i upragnionej biblioteki z czytelnią. Remont kapitalny wraz z dostosowaniem dawnych pomieszczeń administracyjnych kosztował ponad 300 tys. zł., a wykonał go Zakład Remontowo – Budowlany Artur Cieśliński z Gostynina.

Urząd Miasta w roku 2017 wykonał projekt adaptacji pomieszczeń, a w tym roku został on już zrealizowany i w końcu nasi uczniowie mają stworzone miejsce do samokształcenia i pozyskiwania oraz przetwarzania informacji. Cieszy nas to tym bardziej, że czeka nas podwójny nabór uczniów na przyszły  rok szkolny. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Jacek Terebus – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka oraz Dyrektor Katarzyna Góralska w asyście wicedyrektorów, uczniów i pracowników biblioteki.

Dziękujemy wykonawcy oraz Władzom Miasta Płocka, za wsłuchanie się w nasze potrzeby i oddanie tak funkcjonalnych pomieszczeń, w których zgromadzony będzie nasz księgozbiór, liczący ok. 50.000.