XL Rajd Pieczonego Ziemniaka

XL Rajd Pieczonego Ziemniaka w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości  odbył się w sobotę 21 października 2018 r.

Członkowie SKKT PTTK „Małachowianka” oraz miłośnicy pieszych wędrówek pokonali 10 kilometrowy odcinek niebieskiego Szlaku Nadwiślańskiego im. Wł. Broniewskiego. Trasa rajdu prowadziła od Podolszyc przez Borowiczki Pieńki wzdłuż wału przeciwpowodziowego, z którego można było podziwiać ciekawą panoramę Wisły oraz jej dużej wyspy Kępy Ośnickiej.

Przejście wałem przeciwpowodziowym pozwoliło także zaobserwować ciekawe zjawisko hydrologiczne – zlewanie wody strugi Rosicy i rzeczki Słupianki do Wisły. Obydwa cieki wodne w niskim stanie wody płynęły leniwie, ale bywają one bardzo groźne dla mieszkańców i terenów położonych w ich zlewni podczas powodzi.

Rajd zakończył się konsumpcją pysznego pieczonego ziemniaka na terenie przystani „FLIS” w Liszynie.

 Opiekun SKKT PTTK
Violetta Kilarska