Defibrylator w Małachowiance

W czasie obchodów DEN 12 października został przez p.o. Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Panią Agnieszkę Sulkowską przekazany niezwykły dar dla szkoły w postaci defibrylatora zewnętrznego.
AED jako przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK) może być wykorzystany do ratowania życia ze względu na dużą ilość turystów na Wzgórzu Tumskim.

Umiejscowienie defibrylatora przy portierni w szkole jest wskazane również z tego względu, że jesteśmy największą szkołą ponadgimnazjalną – uczy się w Małachowiance prawie 800 uczniów, a ponadto co roku odwiedza ją i zwiedza jako najstarszą szkołę w Polsce ok. 8000 turystów.
Dodatkowo darczyńca zapewnił szkolenia dla 20 nauczycieli i pracowników szkoły.
W imieniu Społeczności Małachowianki i odwiedzających szkołę turystów i mieszkańców Płocka DZIĘKUJEMY!!!