Cenny dar dla szkolnego muzeum

Tradycja to piękno, które chronimy.
Małachowiacy są największą chlubą i wartością szkoły. Otrzymaliśmy właśnie niezwykły dar od Pani Beaty Smolewskiej – Mossoń z Rzeszowa, córki absolwenta Gimnazjum Państwowego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku Józefa Wacława MIELCZARKA –absolwenta roku 1931.

Składają się nań: pięknie zachowany album zdjęć szkoły, uczniów i nauczycieli wykonany w Foto-Salon przy ul. Kolegialnej 6 oraz świadectwa szkolne wraz ze świadectwem przyjęcia do Sodalicji N. Maryi Panny Królowej Korony Polskiej i św. Kazimierza w Gimnazjum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, podpisany przez Ks. H. Godlewskiego. Te drogocenne rodzinne pamiątki można będzie obejrzeć w naszym muzeum.
Za ich przekazanie z całego serca dziękujemy i udostępnimy je kolejnym pokoleniom Małachowiaków. Jak twierdziła Ricarda Huch: „Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi”.