Po raz kolejny szkolny Dzwon oznajmił początek roku szkolnego w Małachowiance.

 Po raz kolejny szkolny Dzwon oznajmił początek roku szkolnego w Małachowiance. Nowe pokolenie uczniów zasiliło szeregi Małachowiaków. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie w imieniu wszystkich pierwszoklasistów.


Dyrektor Szkoły, pani Katarzyna Góralska, życzyła uczniom, by pamiętając o dobru, prawdzie i pięknie, stawiali sobie wysokie cele, rozbudzali w sobie pasje, rozwijali zainteresowania, nie bali się mierzenia z problemami.
Chór szkolny ,,Minstrel” pod kierunkiem pana Sławomira Gałczyńskiego wykonał kilka pieśni patriotycznych, które wprowadziły zebranych w nastrój obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Życzymy wszystkim wielu sukcesów w nowym 2018/2019 roku szkolnym!