Tradycyjnie wszyscy Małachowiacy zdali maturę…

Tradycyjnie wszyscy Małachowiacy zdali maturę…

Gratulujemy!!!

Wszyscy tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, zdali, a wielu uzyskało wspaniałe wyniki. Generalnie wyniki szkoły są dużo wyższe niż średnie krajowe z poszczególnych przedmiotów. Gratulujemy, tym bardziej że wielu absolwentów zdawało po 3, a nawet 4 przedmioty rozszerzone.

Średnie z przedmiotów:

J. polski podst. 76,91 %rozszerz. 78,02 %
Matematyka podst. 82,34 %rozszerz. 49,40 %
J. angielski podst. 89,34 %rozszerz. 71,05 %
J. niemiecki podst. 85,24 %rozszerz. 66,46 %
J. francuski podst. 83,33 %rozszerz. 80,00 %
J. włoski podst. 72,89 %rozszerz. 45,25 %
J. rosyjski podst. 84,50 %rozszerz. 64,67 %

Przedmioty rozszerzone:

Biologia 56,92 %

Chemia 52,92 %

Fizyka 46,89 %

Geografia 55,06 %

Historia 48,82 %

Informatyka 67,00 %

WOS 48,11 %

Łacina 100 %

Filozofia 34,00 %