WOLNA, WSPÓLNA, NIEPODLEGŁA

W ramach obchodów 100- lecia Niepodległości w dniu 4 czerwca (daty pamiętnej ze względu na wybory 1989 roku) w auli szkoły odbył się teleturniej „Wolna, Wspólna, Niepodległa”. Nawiązując do dewizy starożytnych „uczyć, bawić, wychowywać” organizatorki przygotowały szereg różnorodnych pytań z zakresu muzyki, wiedzy, znajomości bohaterów i wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości.

Quiz spotkał się z dużym zainteresowaniem, a walka była wyrównana. Wytypowanym do rywalizacji uczniom towarzyszyły ich klasy. Oprócz dobrej zabawy młodzież powtórzyła wiadomości z zakresu historii, pieśni legionowych i najnowszych wydarzeń historycznych. Zwyciężyły drużyny  z klas I a i II i.