Uroczystość zakończenia nauki przez absolwentów roku 2018

„Ko­niec wieńczy dzieło”.
Fi­nis co­ronat opus. (łac.)
                               Owidiusz

  

W roku szkolnym 2017/2018 w klasach III uczyło się 266 uczniów i wszyscy ukończyli szkołę. Średnia w klasach III wynosiła w tym roku 4,26. Aż 54 uczniów uzyskało średnią 4,76 i  powyżej. Najwyższe średnie uzyskały klasy:  KLASA III A – 4,77; KLASA III D – 4,55; KLASA III E – 4,3. Najlepsi w roczniku 2018 uczniowie otrzymali medale Diligentiae (1 złoty i 8 srebrnych) oraz denary Dobiechny.

Medal Diligentiae jest to medal ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie. Nawiązując do osiemnastowiecznej tradycji, kiedy to w latach 1786-1792 najpilniejsi uczniowie otrzymywali złote i srebrne medale „Diligentiae” czyli „Za Pilność”, uchwałą XI Zjazdu Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w dniach 5 i 6 września 1964 r. postanowiono przywrócić nadawanie abiturientom – prymusom złotych i srebrnych medali „Diligentiae” wraz z dyplomami ufundowanymi przez Komitet Wychowanków. Liczba wręczanych medali rokrocznie jest równa ilości klas maturalnych w danym roku szkolnym. Zasadą jest, że wręcza się jeden „złoty” i pozostałe medale „srebrne”.

Tradycją służącą umacnianiu więzi obecnych Małachowiaków z dawnymi wychowankami szkoły stało się wręczanie medali „Diligentiae” przez najbardziej zasłużonych spośród nich. W tym roku  dokonała tego absolwentka roku 2000 z klasy A p. Wiesławy Iwańskiej –  profesor Magdalena Król- dr habilitowany nauk weterynaryjnych, profesor nadzwyczajny SGGW W Warszawie.

Rozdano również nagrody za 100 % frekwencję, pracę na rzecz szkoły oraz za wysokie wyniki w rywalizacji sportowej. Następnie z rąk Dyrektora szkoły absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Oprawę muzyczną zapewnił chór Minstrel oraz młodzież pod kierunkiem pani D. Chylińskiej.

Życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym !