Sukces w konkursie matematycznym „MATEMATYKA BEZ GRANIC”

Klasa IG zajęła drugie miejsce w regionie oraz 7 miejsce w kraju, zaś klasa IA zajęła trzecie miejsce w regionie oraz 11 miejsce w kraju w XXIX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „MATEMATYKA BEZ GRANIC”.


W konkursie z naszego regionu w kategorii licea i technika wzięły udział 52 klasy, zaś w całym kraju w kategorii licea i technika wzięło udział 326 klas.

GRATULUJEMY !

Więcej informacji o konkursie -> http://www.mbg.uz.zgora.pl/