Sukces Małachowiaka w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

W dniach 7-8 kwietnia 2018 w Serocku odbył się finał XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w której Małachowiankę reprezentował Marek Łukasik z kl. 3a, który znalazł się w gronie 30 najlepszych uczniów z całej Polski.

W finale uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

Wobec dużej konkurencji w finale ze strony wielu znamienitych szkół szczególnie cieszy sukces naszego reprezentanta Marka Łukasika, który uzyskał tytuł laureta XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (11 lokata w Polsce).

Jesteśmy dumni i gratulujemy!