W DEBATACH OKSFORDZKICH CIĄGLE JESTEŚMY W CZOŁÓWCE

Nasza drużyna zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim finale debat oksfordzkich organizowanych przez Instytut Europejski we współpracy z Komisją Europejską pod hasłem „Polska na kartach historii Europy i Unii Europejskiej – pamięć, teraźniejszość, wyzwania na przyszłość”.


Finał odbył się 5 kwietnia 2018r. w Łodzi z udziałem środowisk oświatowych, akademickich oraz mediów. W jury zasiadali znawcy tematyki: pracownicy naukowi uczelni wyższych i IPN, reprezentant przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Naszą szkołę reprezentowali: Krzysztof Młodziejewski (kl.2H), Kacper Matusiak (kl. 3E), Kacper Tyburski (kl.3E) oraz Łukasz Fuerstenau (kl. 2H) pod opieką Beata Pietrzak – Lisieckiej. W turnieju udział wzięły wybitne młodzieżowe zespoły debatanckie – finaliści ponadregionalnych debat historycznych roku 2017r.
Nasza drużyna wygrała pierwsze dwie debaty głosami 3:0. To wielki sukces. Debatowaliśmy z zespołami z Kielc i Łodzi nad tezami: „Odzyskanie niepodległości w 1918 r. byłoby możliwe bez wysiłku dyplomatycznego Polaków” oraz „Historia XX wieku wskazuje na konieczność zaangażowania się Polski na rzecz budowania wspólnej europejskiej armii”. W debacie o I miejsce spotkaliśmy się z uczniami LO w Tychach i debatowaliśmy nad tezą: Własne doświadczenia historyczne w XIX i XX w. obligują Polskę do prowadzenia otwartej polityki migracyjnej na forum Unii Europejskiej. Ten pojedynek przegraliśmy stosunkiem głosów 2:1. Nie zmienia to oczywiście faktu, że nasza drużyna należy do ścisłej czołówki najlepszych w Polsce.